Dávkovacie systémy hydroxidu sodného

Slovenčina

Širokospektrálne použitie, vzhľadom na jednoduchosť inštalácie momentálne najrozšírenejšia technológia dezinfekcie vody.

Výhody

 • nízke obstarávacie náklady
 • jednoduchá inštalácia
 • ideálny pre malé/stredné úpravne vody
 • prevádzka nevyžaduje mimoriadne bezpečnostné opatrenia

Oblasti aplikácie

 • predúprava pitnej vody
 • doúprava pitnej vody
 • úprava priemyselnej technologickej vody
 • ošetrenie bazénovej vody
 • ošetrenie chladiacich okruhov
 • aplikácie pre chemický priemysel
 • ošetrenie odpadových vôd