Urządzenia do odwróconej osmozy

Polish

       

Zalety

 • kompaktowa konstrukcja zainstalowana na ramie
 • małe zużycie energii elektrycznej
 • minimalne zużycie chemikaliów
 • rozsądne obciążenie środowiskowe
 • czyszczenie membranowe na miejscu
 • monitorowanie jakości wody
 • zautomatyzowana obsługa

Obszary zastosowań

 • odsalanie wody słonawej i morskiej
 • uzdatnianie wody zasilającej kotły
 • elektrownie wodne
 • przemysł spozywczy
 • recyrkulacja ścieków przemysłowych
 • oczyszczanie wody w procesach farmaceutycznych
 • przygotowanie roztworu do dializy
 • laboratoryjne oczyszczanie wody
 • uzdatnianie wody w gospodarstwach domowych

Koniecznym warunkiem filtracji przeprowadzanej na membranach odwróconej osmozy, jest to, że parametry wody poddawanej obróbce, takie jak zawiesina, żelazo, mangan, utleniacze, materiały organiczne, stężenie mikroorganizmów, nie mogą przekroczyć wartości granicznych wymaganych dla bezpiecznej pracy membran.

Aby spełnić ten wymóg, konieczne jest zastosowanie wstępnej obróbki wody surowej, która może polegać na zastosowaniu ultrafiltracji, usunięciu żelaza i manganu, a także na dostarczaniu chemikaliów.

Instalacja odwróconej osmozy obejmuje zbiornik na wodę odsoloną i jednostki czyszczące wymagane do okresowego czyszczenia chemicznego membran. Na wyjściu zainstalowany jest pomiar przewodności do monitorowania jakości wody uzdatnionej.