Felszíni víz

magyar
  • Felszíni víz (Folyók, patakok, természetes és mesterséges tavak) mintavétele laboratóriumi fizikai, klasszikus, kis- és nagyműszeres kémiai vizsgálatokhoz, a mintavétel tervezésével, a vizsgálati minták tartósításával
  • Felszíni víz (Folyók, patakok, természetes és mesterséges tavak) helyszíni fizikai és kémiai vizsgálata
  • Felszíni víz (Folyók, patakok, természetes és mesterséges tavak) laboratóriumi fizikai, klasszikus, kis- és nagy műszeres kémiai vizsgálata
A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány A vizsgálati/mérési módszer azonosítója

Mangán FAAS alsó méréshatár: 10 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Alumínium ETA-AAS alsó méréshatár: 4 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Nikkel ETA-AAS alsó méréshatár: 2 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Ólom ETA-AAS alsó méréshatár: 1 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Higany hideggőzös AAS alsó méréshatár: 0,2 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 9. fejezet

Réz FAAS alsó méréshatár: 0,06 mg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Cink FAAS alsó méréshatár: 0,5 mg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Króm ETA-AAS alsó méréshatár: 5 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Kobalt FAAS alsó méréshatár: 1 mg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Bárium FAAS alsó méréshatár: 2 mg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Molibdén ETA-AAS alsó méréshatár: 4 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Arzén hidridképzéssel AAS alsó mérési határ: 1 µg/dm3

MSZ EN ISO 11969:1998

pH érték (20°C-ra) direkt potenciometria 2 – 12 pH

MSZ 1484-22:2009

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-ra) konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm

MSZ EN 27888:1998

Zavarosság szórt fény mérése alsó méréshatár: 0,25 NTU

MSZ EN ISO 7027:2000

Hexánnal extrahálható anyagok tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/dm3

MSZ 1484-12:2002

Összes és oldott szerves szén (TOC mérés) alsó méréshatár: 5 µg/dm3

MSZ EN 1484:1998

II. Az akkreditálandó területhez tartozó helyszíni vizsgálatok

A vizsgálati/mérési módszer azonosítója

pH érték (20°C) potenciometria 2 – 12 pH

MSZ 1484-22:2009

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C) konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm

MSZ EN 27888:1998

Zavarosság szórt fény mérése alsó méréshatár: 0,25 NTU

MSZ EN ISO 7027:2000

Hőmérséklet víz: 1 – 60°C levegő: 1 – 60°C

MSZ 448-2:1967 1. fejezet (Visszavont szabvány)

Oldott oxigén optikai szonda alsó méréshatár: 0,05 mg/dm3

HF-E-03:2016

Szín Vízuális vizsgálat

MSZ EN ISO 7887:2012

Szag Organoleptikus vizsg.

MSZ EN 1622:2007

Ammónium-nitrogén kolorimetria alsó méréshatár: 0,02 mg/dm3

HF-E-01:2016
III. Az akkreditálandó területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Mintavételi programok tervezése és mintavételi technikák előírásai MSZ EN ISO 5667-1:2007
Vízminták tartósítása MSZ EN ISO 5667-3:2013
Mintavétel víztoxikológiai vizsgálat céljára

MSZ 22902-1:1989 3. fejezet

Vízmintavétel

MSZ ISO 5667-6:1995 (Visszavont szabvány)