Ivóvíz

magyar
  • Ivóvíz (Szolgáltatott ivóvíz, a tisztítási technológiai folyamatok lépcsőiből származó víz) mintavétele laboratóriumi fizikai, klasszikus, kis- és nagyműszeres kémiai, mikroszkópos biológiai és toxikológiai vizsgálatokhoz, a mintavétel tervezésével, a vizsgálati minták tartósításával.
  • Ivóvíz (Szolgáltatott ivóvíz, a tisztítási technológiai folyamatok lépcsőiből származó víz) helyszíni fizikai és kémiai vizsgálata;
  • Ivóvíz (Szolgáltatott ivóvíz, a tisztítási technológiai folyamatok lépcsőiből származó víz) laboratóriumi fizikai, klasszikus, kis- és nagy műszeres kémiai vizsgálata
A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány A vizsgálati/mérési módszer azonosítója

Kalcium komplexometria alsó méréshatár: 2,8 mg/dm3

MSZ 448-3:1985 2. fejezet

Magnézium számítás alsó méréshatár: 2 mg/dm3

MSZ 448-3:1985 3. fejezet

p- és m-lúgosság acidi-alkalimetria alsó méréshatár: 0,1 mmol/dm3 MSZ 448-11:1986

Hidrogén-karbonát számítás alsó méréshatár: 6,1 mg/dm3

MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz

Karbonát számítás alsó méréshatár: 6,0 mg/dm3

MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz

Összes keménység komplexometria alsó méréshatár: 4 CaO mg/dm3

MSZ 448-21:1986 3. fejezet

Karbonát keménység számítás alsó méréshatár: 2,8 CaO mg/dm3

MSZ 448-21:1986 4. fejezet

Nemkarbonát-keménység számítás alsó méréshatár: 2,2 CaO mg/dm3

MSZ 448-21:1986 5. fejezet
KOIps permanganometria alsó méréshatár: 0,2 mg/dm3 MSZ 448-20:1990 4. fejezet

Szulfát titrimetria alsó méréshatár: 2,4 mg/dm3

MSZ 448-13:1983 3. fejezet

Bepárlási maradék tömegmérés alsó méréshatár: 1,0 mg/dm3 MSZ 448-19:1986 4. fejezet
Összes oldott anyag tömegmérés alsó méréshatár: 1,0 mg/dm3 MSZ 448-19:1986 5. fejezet
Összes lebegő anyag tömegmérés alsó méréshatár: 1 mg/dm3 MSZ 448-33:1985
Ammónium spektrofotometria alsó méréshatár: 0,02 mg/dm3 MSZ ISO 7150-1:1992

Nitrit spektrofotometria alsó méréshatár:0,02 mg/dm3

MSZ 1484-13:2009 5.2 szakasz  

Nitrát spektrofotometria alsó méréshatár: 0,3 mg/dm3

MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz

Klorid argentometria alsó méréshatár: 2 mg/dm3

MSZ 1484-15:2009

Orto foszfát spektrofotometria alsó mérési határ: 0,1 mg/dm3

MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet

Nátrium FAAS alsó méréshatár: 2 mg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Kálium FAAS alsó méréshatár: 0,1 mg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Vas FAAS alsó méréshatár: 20 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Mangán FAAS alsó méréshatár: 10 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Alumínium ETA-AAS alsó méréshatár: 4 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Nikkel ETA-AAS alsó méréshatár: 2 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Ólom ETA-AAS alsó méréshatár: 1 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Higany hideggőzös AAS alsó méréshatár: 0,2 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 9. fejezet

Réz FAAS alsó méréshatár: 0,06 mg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Cink FAAS alsó méréshatár: 0,5 mg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Króm ETA-AAS alsó méréshatár: 5 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Kobalt FAAS alsó méréshatár: 1 mg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Bárium FAAS alsó méréshatár: 2 mg/dm3

MSZ 1484-3:2006 6. fejezet

Molibdén ETA-AAS alsó méréshatár: 4 µg/dm3

MSZ 1484-3:2006 7. fejezet

Arzén hidridképzéssel AAS alsó mérési határ: 1 µg/dm3

MSZ EN ISO 11969:1998

pH érték (20°C-ra) direkt potenciometria 2 – 12 pH

MSZ 1484-22:2009

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C-ra) konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm

MSZ EN 27888:1998

Zavarosság szórt fény mérése alsó méréshatár: 0,25 NTU

MSZ EN ISO 7027:2000

Hexánnal extrahálható anyagok tömegmérés alsó méréshatár: 10 mg/dm3

MSZ 1484-12:2002

Összes és oldott szerves szén (TOC mérés) alsó méréshatár: 5 µg/dm3

MSZ EN 1484:1998

II. Az akkreditálandó területhez tartozó helyszíni vizsgálatok

A vizsgálati/mérési módszer azonosítója

pH érték (20°C) potenciometria 2 – 12 pH

MSZ 1484-22:2009

Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C) konduktometria alsó méréshatár: 10 µS/cm

MSZ EN 27888:1998

Zavarosság szórt fény mérése alsó méréshatár: 0,25 NTU

MSZ EN ISO 7027:2000

Hőmérséklet víz: 1 – 60°C levegő: 1 – 60°C

MSZ 448-2:1967 1. fejezet (Visszavont szabvány)

Oldott oxigén optikai szonda alsó méréshatár: 0,05 mg/dm3

HF-E-03:2016

Szín Vízuális vizsgálat

MSZ EN ISO 7887:2012

Szag Organoleptikus vizsg.

MSZ EN 1622:2007

Ammónium-nitrogén kolorimetria alsó méréshatár: 0,02 mg/dm3

HF-E-01:2016

Szabad aktív klór kolorimetria alsó méréshatár: 0,02 mg/dm3

HF-E-02:2016

Szabad aktív klór kolorimetria alsó méréshatár: 0,02 mg/dm3

HF-E-02:2016
III. Az akkreditálandó területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Mintavételi programok tervezése és mintavételi technikák előírásai MSZ EN ISO 5667-1:2007
Vízminták tartósítása MSZ EN ISO 5667-3:2013
Mintavétel MSZ 448-46:1988
Mintavétel mikroszkopikus biológiai vizsgálat céljára

MSZ 448-36:1985 3. fejezet

Mintavétel víztoxikológiai vizsgálat céljára

MSZ 22902-1:1989 3. fejezet