Odsoljivači po načelu povratne osmoze

Hrvatski

       

Preduvjet molekularne filtracije – odsoljavanja uz primjenu membrana za povratnu osmozu je da određena svojstva vode, primjerice koncentracija lebdećih tvari, željeza, mangana, oksidansi, organskih tvari, mikroorganizama ne prelazi vrijednosti iznad granice sigurnog rada. Kako bi se udovoljilo ovim kriterijima, neophodan je postupak prethodno tretiranje sirove vode, pri čemu, ovisno o kvaliteti vode, koriste se mikro- i ultrafilteri, jedinice za uklanjanje željeza i mangana, adsorberi i dozatori kemikalija.

Područja primjene  

 • Odsoljavanje morske i bočate vode 
 • Tretman napojne vode za kotlove 
 • Tretman vode u elektranama 
 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
 • Reciklaža industrijskih otpadnih voda 
 • Tretman tehnoloških voda u farmaceutskoj industriji 
 • Proizvodnja otopina za dijalizu 
 • Laboratorijsko pročišćavanje vode 
 • Obrada vode za domaćinstva  

Prednosti

 • Kompaktna izvedba na okviru 
 • Mala potreba za prostorom 
 • Minimalna potreba za kemikalijama 
 • Umjereno opterećenje okoliša 
 • Čišćenje membrana na licu mjesta 
 • Kontrola kvalitete vode online  
 • Automatski način rada  

Uređaj za povratnu osmozu u sebi sadrži spremnik za odsoljenu vodu i jedinice za povremeno pročišćavanje membrana kemikalijama.  U svrhu kontinuiranog mjerenje kvalitete tretirane vode na izlaznoj strani postavljen je online mjerač električne vodljivosti.