Chemikálie

Slovenčina

  

Je pre nás dôležité, aby sme našich partnerov zásobovali kvalitnými, bezpečnými chemickými produktmi pre ich zariadenia na úpravu vody, s ľahkou manipuláciou a prijateľnou cenou. Bežné chemikálie dodávame zo skladu. Pri výbere vhodnej chemikálie a určení dávkovacieho množstva pomôžu naši chemický inžinieri.

Produktové listy a karty bezpečnostných údajov žiadajte na e-mailovej adrese: nith.k@hidrofilt.hu

Chemikálie pre membránovú technológiu

Životnosť zariadení reverznej osmózy, nano- a ultrafiltrov významne ovplyvní kvalita vstupnej vody a efektivita čistenia membrán. Použitím chemických produktov Hidrofilt sro sa dá dosiahnuť dlhá životnosť a maximálny výkon membrán.

Úloha Názov produktu Bandaska Sud IBC
Stabilizácia tvrdostis HIDROTREAT-4 x x x
  HIDROTREAT-6 x x x
  HIDROTREAT-10 x x x
  HIDROTREAT-SI300 x x x
  HYPERSPERSE-MDC 706   x  
  HYPERSPERSE-MDC 200     x
  HYPERSPERSE-MDC 220     x
  HYPERSPERSE-MSI 310     x
  HYPERSPERSE-MDC 150                                x
Biocíd: neoxidatívny biologický obmedzovač tvorby usadenín HIDROCID-100 x x x
  HIDROMICID-200 x x x
  HIDRODISIN-F300 x x x
  HIDRODISIN-CD200 x x x
  BIOMATE MBC 2881 E   x  
  BIOMATE MBC 881E   x  
  BIOMATE MBC 781   x  
Viazane chlóru HIDRODEKLOR-30 / HIDRODEKLOR-20 x x x
Prostriedky na čistenie membrán RO, nano- a ultrafiltrov HIDROCLEAN-AC-30 x    
HIDROCLEAN-C35 x x x
HIDROCLEAN-AC-UF     x
HIDROCLEAN-BS-50 x    
HIDROCLEAN-BS-60 x    
HIDROCLEAN-BS-UF     x

Chemické produkty pre napájaciu vodu kotlov a kondenzačnú sústavu

Pre zabezpečenie vhodného fungovania kotlového systému je potrebné dávkovanie chemických produktov na úpravu parametrov napájacej vody. Účinnou ochranou proti tvorbe usadenín a korózie sú výrobky Hidrofilt Kft., ktoré sú ekologické, so znížením obsahom amoniaku, alebo bezamónne.

 

Úloha

Názov produktu

Stabilizácia tvrdosti, pasivácia, dispergovanie

HIDROKOND-PO

Alkalizácia vody

HIDROKOND-L

Stabilizácia tvrdosti, pasivizácia, dispergovanie, viazanie kyslíka

HIDROKOND-MX

Stabilizácia tvrdosti, pasivácia, dispergovanie, viazanie kyslíka

HIDROKOND-MX-SP

Viazanie kyslíka

HIDROKOND-S

HIDROKOND-X

Viazanie kyslíka, pasivácia kovov

CORTROL OS5310

CORTROL OS5300

Prísada na ochranu kondenzu

HIDROSTREAM

HIDROSTREAM-SP

HIDROSTREAM-F

STEAMATE NA940E

STEAMATE PAS6074

STEAMATE PAS6075

STEAMATE PAS6076

Chemické produkty na ošetrenie systému ústredného kúrenia

Úloha

Názov produktu

Fľaša(1 L)

Bandaska  (22 L)

Obmedzovanie tvorby usadenín (vodný kameň), korózie, plynov

Hidrokond-H001

x

x

Obmedzovanie tvorby usadenín (vodný kameň), korózie, plynov

Hidrokond-H050

x

x

Odstránenie vodného kameňa,

Hidrokond-H200

x

x

Obmedzovanie tvorby usadenín železa

Hidrokond-H400

x

x

 

GE Powers & Water izdelki

Materiala identifikacija Ime izdelka
7120951 CORTROL OS5300 COZ CONTAINER
7166192 DEPOSITROL BL6501 COZ CONTAINER
7164727 GENGARD GN7120 PAN PAIL
7126657 HYPERSPERSE MDC150 COZ CONTAINER
7151553 HYPERSPERSE MSI310 COZ CONTAINER
7128724 OPTIGUARD MCA5418E DRB DRUM
7171438 STEAMATE NA0940E COZ CONTAINER
7171760 STEAMATE PAS6074 COZ CONTAINER
7171341 STEAMATE PAS6075 COZ CONTAINER
7171234 STEAMATE PAS6076 COZ CONTAINER
7120959 CORTROL OS5300 PAN PAIL
7173980 FOODPRO ST8070 PAN PAIL
7174889 HYPERSPERSE MDC772 PAN PAIL
7174890 HYPERSPERSE MDC772 DRB DRUM
7174891 HYPERSPERSE MDC772 COZ CONTAINER
7174893 HYPERSPERSE MDC775 DRB DRUM
7174894 HYPERSPERSE MDC775 COZ CONTAINER
7116661 INHIBITOR AZ8104 COZ CONTAINER
7114543 SPECTRUS NX1164 COZ CONTAINER