Dvojmodulové (duplex) automatické zmäkčovače

Slovenčina

Oblasti použitia

  • nepretržitá dodávka priemyselnej zmäkčenej vody
  • napúšťanie vykurovacích systémov a kontinuálne doplňanie vodou
  • zásobovanie ubytovacích a zdravotníckych zariadení zmäkčenou vodou

Výhody

  • a • kontinuálne zabezpečenie mäkkou vodou
  • • automatická regenerácia náplne
  • • spoľahlivá riadiaca mechanika
  • • dlhá životnosť
  • • široké spektrum výkonu

Princíp fungovania

Dvojmodulové zariadenia sú vhodné na zabezpečenie nepretržitej dodávky zmäkčenej vody. Vďaka automatickému riadeniu nie je potrebný permanentný dozor. Samotné zmäkčovanie vody prebieha iba v jednom module, druhý modul je v zálohe. Automatické riadenie spúšťa regeneráciu živicovej náplne podľa nastaveného množstva vody, samotné kroky regenerácie vykonáva zariadenie samostatne. Regenerácia náplne sa uskutoční pomocou vysokočistej regeneračnej soli, ktoré bolo doplnené do regeneračnej nádoby.

Počas regenerácie nasýtenej náplne, zmäkčovaciu úlohe preberá druhý modul, čím sa zabezpečí kontinuálne zmäkčenie vody.