Îndepărtarea metalelor grele

Romanian

Îndepărtarea metalelor grele

Îndepărtarea conținutului de metale grele ale apelor se face din motivele privind protecția mediului și a sănătății sau din motive economice. Metodele cele mai frecvente ale separației lor sunt:

  • separație în formă de precipitații greu solubile (hidoxizi, sulfiți, etc.)
  • separație cu ajutorul membranelor selective și comprimare
  • procedeele schimburilor de ioni, schimbători selectivi de ioni, adsorberi
  • separații electrochimice

 

Tehnologiile de mai sus se folosesc în practica S.R.L. Hidrofilt în cele mai diferite combinații. Scopul este ca procedeul de tratare să fie econom și sigur, mai departe să minimalizeze cantitatea reziduurilor, mai ales a celor lichide. Din punctul de vedere al protecției mediului ca exemple de luat sunt așa zisele sisteme cu degajare de lichide cu cantitatea zero.            S.R.L. Hidrofilt dispune de numeroase asemenea referențe: GE – Zalaegerszeg, Veresegyház; Hunguard Orosháza. Elementele schimbului de ioni frecvent utilizate ale tehnologiilor sunt instalațiile schimbului final de cationi, care pot fi folosite cu materiale diferite de încărcătură pentru legarea diferitelor metale grele. Încărcăturile sunt regenerabile sau de o singură folosință, după epuizarea lor vor fi depozitate. Instalațiile pot fi folosite în mod avantajos de sine stătător, sau ca completarea altor tehnologii în interesul respectării cu mare siguranță a limitelor finale.