Dedurizator tip coloană cu funcționare segmentală

Romanian

Domenii de folosință

  • umplerea și completarea cu apă a sistemelor de încălzire
  • umplerea și completarea circuitelor închise de apă
  • protecția cazanelor, încălzitoarelor de apă, sistemelor de țevi de încălzire, mașinilor de spălat și a celor de spălat vase împotriva depunerii de calcar

Avantaje

  • realizare favorabilă, ocupă loc mic
  • durată lungă de timp
  • ușor transferabil
  • eficacitatea instalațiilor nu se deteriorează, nu necesită întreținere costisitoare și frecventă, nici în interiorul cazanului/li>