Dedurizatoare cu două coloane cu funcționare automată

Romanian

Domenii de folosință

  • satisfacerea permanentă a cerințelor de apă industrială dedurizată
  • umplerea și alimentarea permanentă cu apă a sistemelor de încălzire
  • alimentarea cu apă dedurizată a hotelurilor și spitalelor

Avantaje

  • asigurarea permanentă a apei dedurizate
  • regenerarea automată a încărcăturii
  • mecanică de comandă sigură
  • durată de viață lungă
  • domeniu larg de randament

Principiu de funcționare

Instalațiile cu două coloane sunt adecvate pentru asigurarea permanentă a apei dedurizate. Datorită comenzii automate nu necesită supraveghere permanentă. Dedurizarea apei se face de către încărcătura de rășină numai a unei coloane a instalației, coloana cealaltă – ca rezervă – aflându-se în același timp în așteptare. Comanda automată pornește după dedurizarea unei cantități determinate de apă regenerarea rășinii artificiale saturate pentru schimb de ioni și execută de sine stătător unele faze ale regenerării. Regenerarea încărcăturii se face prin întrebuințarea sării de regenerare de înaltă puritate întroduse în rezervorul de regenerare. Coloana de rezervă a instalației preia sarcina dedurizării apei în timpul regenerării încărcăturii saturate, asigurând astfel o alimentare continuă cu apă dedurizată.