Contactoare de membrane, degazatoare de membrane

Romanian

    

Prin utilizarea technicii contactoarelor de membrane pot fi îndepărtate gaze dizolvate (CO2, O2) din lichide sau pot fi introduse gaze în lichide.

Domenii de utilizare

1. Îndepărtarea oxigenului

  • din apa de alimentare a cazanelor: prelungirea duratei funcționării și creșterea randamentului
  • din apa technologică folosită în cadrul producerii produselor microelectronice: ameliorarea eficienței costurilor

 

2. Îndepărtarea dioxidului de carbon

  • din apa de intrare a fazelor de epurare finală EDI/CDI --> calitate mai bună a apei ieșite
  • din apa de alimentare a instalației cu schimbare de ioni--> cicluri mai lungi de funcționare

 

3. Dozarea dioxidului de carbon

  • în băuturi răcoritoare, în ape minerale--> reducerea proceselor microbiologice, creșterea valorii savurării

 

4. Dozarea azotului

  • în produse de bere--> formare mai bună de spumă și constanța spumei

 

5. Protecție împotriva coroziunii

  • Îndepărtarea gazelor fără chimicale

 

6. Îndepărtarea amoniacului din ape reziduale --> conformitate legală

 

7. Alte domenii

  • extracția lichid-lichid, concentrarea sucurilor de fructe

Principiu de funcționare

Contactoarele de membrane sunt instalații hidrofobe care conțin membrane microporoase  cu structură fibroasă, în care se contactează fazele de lichide cu cele de gaze în scopul transmiterii materiei, fără dispergarea fazelor. Din cauza formării, faza apoasă nu pătrunde prin membrană, membrana este doar un strat de sprijin între cele două faze.                  Conform legii lui Henry concentrația gazului dizolvat în lichid la o temperatură dată este proporțională cu presiunea parțială a gazului asupra lichidului. Dacă presiunea parțială scade, va scădea concentrația gazului dat și în faza lichidă.

Metodele scăderii presiunii parțiale al gazului dat:

scăderea presiunii totale prin crearea stării de vid

  • prin scădera presiunii parțiale al gazului dat – introducerea de propulsor, care nu conține gazul de eliminat (dozare de azot sau folosirea unui alt gaz inert, de exemplu pentru îndepărtarea oxigenului)