Dopunski proizvodi

UV uklanjivač klica

Područje primjene

  • Uklanjanje klica voda u domaćinstvima 
  • U opskrbi vodom privatnih smještajeva, hotela, bolnica 
  • Uklanjanje klica iz vode za prehrambenu industriju 
  • Farmaceutska industrija, laboratorijska tehnika

Prednosti

  • Sprječava nastanak bioloških naslaga i razvoj infekcija  
  • Uklanjanje klica provodi se bez kemikalija 
  • Ne mijenja kemijska i fizikalna svojstva tekućine 
  • Ne utječe na okus i aromu

Princip rada

Korištenjem UV svjetla biološke taloženje može se spriječiti. Mikroorganizmi u vodi mogu biti uzrokom brojnih tegoba. Stvaranjem kolonija i razmnožavanjem na površinama koja su u doticaju s vodom, stvaraju biološke naslage.     

Ove kolonije vremenom mogu postati žarištem infekcije, odvajanjem od površine štetno utječu na kvalitetu vode. Pomoću uređaja za uklanjanje klica UV zračenjem velik dio mikroorganizama u vodi može se uništiti ili se može spriječiti njihovo razmnožavanje. Elektromagnetski valovi u jednom uskom spektru ultraljubičastog zračenje (UV zrake), između 10 i 400 nm uništavaju određene unutarnje strukture stanica. Pod utjecajem UV zraka – ovisno o valnoj dužini – uništava se DNK u staničnoj jezgri ili prekida važne životne funkcije, stoga stanica ostaje bez sposobnosti razmnožavanja ili se prekida izmjena tvari u njoj, te ugiba.  UV zračenjem se može uništiti 99,0 - 99,5% mikroorganizama u vodi (alge, bakteriji, gljivice i virusi). Ovaj način tretmana UV zrakama daje  primjerenu zaštitu u korištenju pitke vode.                 

Nakon uklanjanja klica i nadalje ostane u vodi takvih tvari (primjerice organske tvari) koje živim organizmima služe kao hrana, stoga skladištenjem takve vode ili nastankom odstajalih voda nanovo se stvara mogućnost za razmnožavanje mikroorganizama. Stoga je važno da se uređaj za uklanjanje klica UV zrakama montira blizu mjesta korištenja vode.       

Croatian