Uklanjivači karbonata

Voda iz koje su uklonjeni karbonati pogodna je za opskrbu vode  u energetskim sustavima (kotlovski uređaji, rashladni tornjevi) te  za druge tehnološke potrebe (npr. praonice, rashlađivanje alata itd.).

Prednosti

  • Robosna izvedba, pouzdano tehničko rješenje, na fine onečišćene tvari sirove vode manje je osjetljivo nego primjerice konkurentne membranske tehnologije 
  • Niski troškovi ulaganja, rada i održavanja  

Nedostaci

  • Za vrijeme procesa regeneracije nastaju slane otpadne vode, odnosno u tehnologiju je uvrštena upotreba solne kiseline 
  • Unatoč brojnim praktičnostima skupa ali komfornija membranska tehnologija ju istiskuje iz uporabe  

Način rada

Uklanjanje karbonata u industrijskoj praksi može se riješiti na više načina, jedna od praktičnijih tehnologija je i ona na bazi ionskih izmjenjivača sa sintetičkom smolom.   

U praksi Hidrofilt Kft (d.o.o.) sirova voda namijenjena za obradu prvo se pušta u spremnik kationskog smolnog izmjenjivača s blažim koncentratom kiseline, nakon toga pak u spremnik s jakom koncentracijom.  

Tijekom procesa izmjene iona uklanjaju se soli kalcija i magnezija, time vezani ugljični hidroksid postaje slobodan, u daljnjem procesu se on uklanja metodom otplinjavanja.    

Nakon zasićenja ionskog izmjenjivača kalcijevim i magnezijevim ionima zasićene smole je potrebno regenerirati. Za regeneraciju u otopini blage koncentracijie koristi se razrijeđena solna (klorovodična) kiselina, a za regeneraciju u velikoj koncentraciji pak natrijev klorid. Tijekom eluacije nastaju otpadne otopine kiselina i soli blage koncentracije koje se ispuštaju nakon neutralizacije.   

Croatian