Tehnologija razmjene iona

Područja primjene

 • Potpuno i djelomično odsoljavanje voda 
 • Tretman vode u elekranama i kotlovnicama 
 • Recirkulacija vode za pranje obrađenih metalnih površina 
 • Izdvajanje metala iz industrijskih otpadnih voda 
 • Obrada rashladne vode 
 • Pročišćavanje kondenzata 
 • Proizvodnja vode visoke čistoće 

 

Prednosti

 • Mnogostruka mogućnost primjene 
 • Lako upravljanje 
 • Dug vijek trajanja 
 • Povoljni troškovi ulaganja i održavanja 
 • Kontrola kakvoće vode online  

 

Načelo rada ionskih izmjenjivača

Otopljene soli u vodi zbog disocijacije prisutne su u obliku iona. Ovi ioni mogu se adsorbirati prirodnim i sintetičkim tvarima za izmjenu iona, a pritom se oslobađa ekvivalentna količina vodika (kationski izmjenjivač) i hidroksila (anionski izmjenjivač) koji rekombinacijom daju vodu.   

Na ovaj način proizvodi se odsoljena voda. Tvari za izmjenu kationa i aniona imaju određen kapacitet za taj proces. Stoga proizlazi da se „punjenja” tijekom uporabe zasićuju. Kako bi se ponovo aktivirali, potrebno ih je regenerirati. Kod kationskih izmjenjivača taj proces se odvija uz korištenje kiseline, a kod anionskih izmjenjivača pak uz upotrebu lužine.

  Omekšivači vode

  Jednostruki omekšivači vode (simplex), uz periodičan rad

  Kabinetni omekšivači

  Dvostruki automatski omekšivači

  Potpuni desalinizatori

  Potpuni desalinizatori s automatskim upravljanjem

  Miješani ionski izmjenjivači

  Potpuni desalinizatori s ručnim upravljanjem

  Uklanjivači karbonata

  Uklanjivači (detoksikatori) teških metala

  Odstranjivač nitrata

  Croatian